Politika zasebnosti


Zasebnost

Osebni podatek – je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen. Pravico do varstva in zaščite osebnih podatkov opredeljuje že Ustava Republike Slovenije ( 35. člen ). Posameznik torej sam odloča o podatkih, ki se nanašajo nanj.

V skladu z določili Splošne uredbe GDPR ( Ur. list EU, 2016/679 ) imate pravico do popravka, izbrisa, omejitve, obdelave ... osebnih podatkov.

Kulturno društvo MePZ Ciril Silič Vrtojba ne zbira, obdeluje in hrani vaših osebnih podatkov. Za zaščito vaše zasebnosti in varnosti uporabljamo nabor ukrepov, ki pomagajo zaščititi osebne podatke pred nepooblaščenim dostopom, uporabo ali razkritjem.


Podatki skupne rabe

Objavljeni osebni podatki ( imena in priimki, telefonske številke, E-naslovi ... ) so namenjeni zgolj za komunikacijo z nami. Informacije, ki jih o sebi posredujete v elektronski komunikaciji z nami, nadzorujete vi sami.


Neželena komunikacija

Prepovedana je uporaba objavljenih osebnih podatkov za klice in sporočila, ki imajo komercialni namen ( ZEKom-1, Ur.l. RS, št. 109/2012 ( 158. člen ) , ZEPT, Ur.l. RS, št. 61/2006 ( 6. člen ) , ZVOP-1-UPB1, Ur.l. RS, št. 94/2007 ( 72. člen, 73. člen ).

Pošiljanje nenaročenih sporočil ( SPAM ) s pomočjo elektronskih komunikacij je dovoljeno le po predhodnem soglasju posameznika, ki je zaupal svojo telefonsko številko ali E-naslov pošiljatelju.