Politika zasebnosti


Zasebnost

Osebni podatek – je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen.

Kulturno društvo MePZ Ciril Silič Vrtojba, v nadaljevanju MePZ, ne zbira, obdeluje in hrani vaših osebnih podatkov. Za zaščito vaše zasebnosti in varnosti uporabljamo nabor ukrepov, ki pomagajo zaščititi osebne podatke pred nepooblaščenim dostopom, uporabo ali razkritjem.


Podatki skupne rabe

Objavljeni osebni podatki na spletni strani MePZ, imena in priimki, telefonske številke, E-poštni naslovi in ... so namenjeni zgolj za komunikacijo z nami. Informacije, ki jih o sebi posredujete v elektronski komunikaciji z nami, nadzorujete vi sami.


Neželena komunikacija

Prepovedana je uporaba objavljenih osebnih podatkov na spletni strani MePZ za klice in sporočila, ki imajo komercialni namen ( ZEKom-1, Ur.l. RS, št. 109/2012 ( 158. člen ) , ZEPT, Ur.l. RS, št. 61/2006 ( 6. člen ) , ZVOP-1-UPB1, Ur.l. RS, št. 94/2007 ( 72. člen, 73. člen ).

Pošiljanje nenaročenih sporočil ( SPAM ) s pomočjo elektronskih komunikacij je dovoljeno le po predhodnem soglasju posameznika, ki je zaupal svojo telefonsko številko ali E-poštni naslov pošiljatelju.