Politika zasebnosti


Zasebnost

Osebni podatek – je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen. Pravico do varstva in zaščite osebnih podatkov opredeljuje že Ustava Republike Slovenije ( 35. člen ). Posameznik torej sam odloča o podatkih, ki se nanašajo nanj.

Splošne uredba GDPR (Ur. list EU, 2016/679) določa enotna pravila za varstvo osebnih podatkov v EU, nekatera vsebinska in postopkovna vprašanja članice EU (Slovenije) pa ureja Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2 (Ur. list RS št. 163/22), ki se uporablja od 26.1. 2023.

Kulturno društvo MePZ Ciril Silič Vrtojba ne zbira, obdeluje in hrani vaših osebnih podatkov. Za zaščito vaše zasebnosti in varnosti uporabljamo nabor ukrepov, ki pomagajo zaščititi osebne podatke pred nepooblaščenim dostopom, uporabo ali razkritjem.


Podatki skupne rabe

Objavljeni osebni podatki ( imena in priimki, telefonske številke, E-naslovi ... ) so namenjeni zgolj za komunikacijo z nami. Informacije, ki jih o sebi posredujete v elektronski komunikaciji z nami, nadzorujete vi sami.